Karostā, Zemgales ielā 8/12, jaundibinātā SIA "Karosta Terminals" lūgusi rezervēt 7,5 ha lielu teritoriju eļļas un graudu termināla, kā arī ražošanas kompleksa būvniecībai.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde saņēmusi augustā dibinātās SIA "Karosta Terminals" (īpašnieki – trīs Lietuvas privātpersonas, valdes loceklis Tomass Strumsks) iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu eļļas un graudu termināla ar ražošanas kompleksu būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai.

Nepieciešamā zemesgabala Zemgales iela 8/12 platība ir aptuveni 76 073 m2.

SEZ valde 18.augustā pieņēmusi lēmumu akceptēt lietuviešu investoru lūgumu un rezervēt zemesgabalu Zemgales iela 8/12, ap 76 073 m2 platībā un piešķirt nomas tiesības SIA "Karosta Terminals" uz vienu gadu eļļas un graudu termināla ar ražošanas kompleksu būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

Kā pastāstīja SEZ pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis, kopīgā pieejamā teritorija Zemgales ielā, Tosmares kuģu remonta rūpnīcai ir ap 12 ha, un tā ir teritorija, kur pirms gadiem desmit līdzīgu projektu īstenot gatavojās "Liepaja Oil Terminal", kas bankrotēja.

Pēc SEZ pārvaldnieka Jāņa Lapiņa sacītā, "šī ir ļoti laba vieta biznesa attīstībai, taču ir vajadzīgs nopietns investors, jo ir jāiegulda diezgan daudz līdzekļu teritorijas sakopšanā, tāpat jārēķinās ar apgrūtinājumu – būvējoties ir jāsaglabā Zemgales ielas sarkano ķieģeļu fasādes".

Hmieļevskis norādīja, ka ostas uzņēmumi Karostā izvērsuši aktīvu darbību, un šogad (līdz jūlija beigām) jau sasnieguši vidēji 80% no kravu apjoma, kāds pērn bija visa gada garumā, proti, ja 2016.gadā pārkrauts 773 144 t, tad šā gada septiņos mēnešos jau 618 942 tonnas. Īpaši veiksmīgi strādājuši uzņēmumi "BTC", "GI Termināls", arī "DG Termināls" un "Ekers Stividors LP". Savukārt SIA "BalteEx Bulk" (agrākais "Marilat SK") iesniedzis pieteikumu jaunas noliktavas būvniecībai Karostā.