Liepājniece no Šķēdes ielas portālam irliepaja.lv jautā, kas tie par apjomīgiem būvdarbiem Oskara Kalpaka ielas jūras pusē, iepretī 15. vidusskolai? Liepājnieci sarūgtinājis fakts, ka uzsākto būvdarbu dēļ kāpu zonā tiek izcirsts priežu mežiņš. "Turklāt tas notiek Starptautiskajā mežu dienā!" – savā e-pasta vēstulē raksta satrauktā sieviete. Tāpat viņa bažījas, ka turpmāk šī rajona iedzīvotājiem vairs nebūs pieejama pludmale.


Lasītāja foto.


Kā izdevās noskaidrot Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldē, runa ir par teritoriju Oskara Kalpaka ielā 117, kurā SIA "EIPU" līdz gada beigām gatavojas uzbūvēt dzeramā ūdens uzpildes termināli. Tā kā gan projekta attīstītājs Jānis Meniķis, gan uzņēmuma valdes loceklis Krists Griģis, pēc SEZ sabiedrisko attiecību speciālistes Līgas Ratnieces-Kadeģes teiktā, šobrīd atrodas ārzemēs, SEZ pārvalde neko vairāk par projektu pateikt nevarot.


Savukārt kā portāls irliepaja.lv uzzināja pilsētas būvvaldē, tad


Kalpaka ielā 117 un 123 notiek gan ūdens uzpildes termināla būve, gan esošā ceļa demontāža un jauna ceļa izbūve.

Atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem šī ir ostas termināļa un ražošanas teritorija.  Darbus pēc SIA "EIPU" pasūtījuma veic SIA "UPTK" (būvdarbu vadītājs Sandis Kirhners), projektu izstrādājusi SIA "K Idea". Būvdarbi uzsākti 14. martā, tos plānots pabeigt trīs mēnešu laikā – līdz 14. jūnijam.


Objektā, kas aizņems 257 tūkst. m2 lielu teritoriju, paredzēts izbūvēt laukumus konteineriem, žogu, ceļus un autostāvvietu ar cieto segumu, konteineru uzpildes ēku, ūdens noliktavu un kompakto transformatoru apakšstaciju.


Lasītāja foto.


Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls skaidro, ka uzsāktie jauna ceļa izbūves darbi ietver arī koku izciršanu, būvlaukuma sagatavošanu, izvācot arī dažādu būvju paliekas un atkritumus, citu drazu.

Pa jaunuzbūvēto ceļu iedzīvotājiem būs iespējams piekļūt jūrai un Karostas kanāla malai.

Kas attiecas uz koku ciršanu, tad Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) 3. februārī lēmusi par koku nozāģēšanu Kalpaka ielā 117 un 123, portālu irliepaja.lv informēja Štāls.

SIA "EIPU" komisijai lūgusi atļaut nocirst kopumā 97 kokus (56 ar 20 – 35 cm stumbra caurmēru, 41 ar 35 – 110 cm stumbra caurmēru).

Iepazīstoties ar iesniegtajiem materiāliem, komisija konstatējusi, ka ir nepieciešama 109 koku novērtēšana, kas aug šajā teritorijā.
   
Saskaņā ar koku novērtējumu, ko veica SIA "NAPPA" ainavu arhitekte Iveta Braumane, saglabājamas desmit parastās priedes, trīs parastās liepas, viens āra bērzs un sešas apses, kopā 20 koki.

Komisija atzinusi, ka būvniecība, kuras ietvaros plānota koku ciršana, neatrodas publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā, līdz ar to, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" publiskā apspriešana par šo koku nociršanu nav obligāti veicama.

AUK nav atbalstījusi 10 parasto priežu, trīs parasto liepu, viena āra bērza un sešu apšu, kopā 20 koku, kas aug Kalpaka ielā 117, nozāģēšanu.

Atlikta lēmuma pieņemšana par divu apšu un trīs parasto priežu nociršanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai. DAP atzinums vēl nav saņemts.

AUK izsniegusi atļauju SIA "EIPU" piecu nokaltušu papeļu un vienas parastās liepas,  kas aug Kalpaka ielā 117, nozāģēšanai, kā arī konceptuāli atbalstījusi vēl 78 koku nociršanu.

AUK noteikusi zaudējumu atlīdzību 12 322,86 eiro apmērā par 78 mazvērtīgu koku ciršanu. Uzņēmums naudu ir samaksājis.

Gada sākumā jau vēstījām, ka SEZ valde pieņēmusi lēmumu slēgt apbūves tiesību līgumu ar SIA "EIPU", atbalstot uzņēmuma vēlmi attīstīt ūdens termināla projektu. Kā toreiz portālu irliepaja.lv informēja SEZ pārvaldnieka pienākumu izpildītājs Uldis Hmieļevskis, jau 2020. gada 18. decembrī SEZ pārvalde noslēgusi līgumu ar SIA "EIPU" par ostas zemes rezervāciju Kalpaka ielā 117. Pērn decembrī, kad saņemts būvvaldes atzinums par izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā "Ūdens uzpildes terminālis Oskara Kalpaka ielā 117", SEZ valde lēmusi par apbūves tiesību līguma slēgšanu uz 30 gadiem būvprojekta realizācijai, objekta apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Dzeramā ūdens termināla būvniecība plānota ar mērķi nodrošināt tālāku dzeramā ūdens tirdzniecību.


Lasītāja foto.


Uzņēmums SIA "EIPU", kura vienīgais valdes loceklis ir liepājnieks Krists Griģis (pirms tam – Antra Griģe) un kura darbības veids ir dzērienu vairumtirgošana, reģistrēts 2018. gada decembrī Jaunajā ostmalā 1, tajā pašā adresē, kur reģistrēts cits Griģiem piederošs uzņēmums – SIA "Bātas avots".

Kopš 2021. gada februāra SIA "EIPU" 100% īpašnieks ir Kiprā reģistrēts uzņēmums "LIFEBLNC Limited", bet kā patiesā labuma guvējs norādīts kāds Kipras Republikas pilsonis Chrysanthou Chrysanthos.