Ar pastāvīgās Finanšu komitejas lēmumu SIA "Kaiju nami" varēs atsavināt neapbūvētu zemesgabalu – starpgabalu Baterijas ielā 21B.

Ar šo lēmumu SIA "Kaiju nami" atzīta par pirmpirkuma tiesīgo personu uz pašvaldības nekustamajam īpašumam, starpgabalam Baterijas ielā 21B.

Starpgabalam noteiktā pārdošanas cena ir 500 eiro.

Pirkuma līgumu pilnvarots parakstīt Liepājas domes izpilddirektors Edgars Rāts.