Aizvadītajā Finanšu komitejā 14. janvārī deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt pašvaldības līdzdalības izvērtējumu kapitālsabiedrībās, ko sagatavojis zvērinātu advokātu birojs "Kreics & Partneri".

Saglabāt pašvaldības līdzdalību nolemts SIA "Aviasabiedrība "Liepāja""; SIA "Liepājas RAS"; SIA "Liepājas autostāvvietas"; SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"; SIA "Liepājas ūdens"; SIA "Liepājas tramvajs"; SIA "OC Liepāja"; SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"; SIA "Lielais Dzintars"; SIA "Liepājas latviešu biedrības nams"; pašvaldības SIA "Liepājas leļļu teātris"; SIA "Liepājas teātris"; SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"; SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"; pašvaldības SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" un SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs".  

Savukārt izbeigt pašvaldības līdzdalību nolemts akciju sabiedrībā "Liepājas autobusu parks", veicot atsavināšanas (pārdošanas) procesu pašvaldībai piederošajām 218 650 kapitāla daļām (akcijām), kas kopā sastāda 34,85%.

Deputāti arī nolēma izvērtēt iespēju samazināt pašvaldības līdzdalības apmēru SIA "Liepājas enerģija", veicot atsavināšanas (pārdošanas) procesu daļai no pašvaldības 39% kapitāla daļām SIA "Liepājas enerģija".

Nolemts arī veikt SIA "OC Liepāja" 2845 pamatkapitāla daļu pārvaldības izvērtējumu, to efektīvai, tiesiskai pārvaldībai SIA "OC Liepāja" darbībā.

Lēmuma izpildi uzdots organizēt pašvaldības izpilddirektoram.