Liepājas pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos nomas tiesību izsolei uz vairākām ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām parku zonā 2023. gada sezonai, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli organizē Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, komersantiem ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties izsolē. Nomas tiesības tiks piešķirtas, organizējot izsoli ar augšupejošu soli, kurā komersantam jāpiedāvā zemes nomas maksa mēnesī par izvēlēto tirdzniecības vietu.

Nomas tiesības paredz komersantiem iespēju ierīkot tirdzniecības vietu no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šobrīd pašvaldība ir izsludinājusi pieteikšanos uz trīs dažādām nomas tiesību uz pašvaldībai piederošās zemes:
• Izsole uz sešām ielu tirdzniecības vietām parku zonā (ar būvēm). Četras vietas Jūrmalas parkā un divas – pie izejas uz pludmali Vaiņodes un Liedaga ielas galā. Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023. gada 9. februāra pulksten 12. Izsole notiks 13. februārī pulksten 14 Peldu ielā 5, 2. stāva zālē.
• Izsole uz septiņām ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām Jūrmalas parkā un pie Gulbju dīķa. Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023. gada 16. februāra pulksten 12. Izsole notiks 20. februārī pulksten 14 Peldu ielā 5, 2. stāva zālē.
• Izsole uz četrām ielu tirdzniecības vietām (bez būvēm) Jūrmalas parkā, pie Gulbju dīķa un pludmales izejā Liedaga ielas galā. Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023. gada 1. marta pulksten 12. Izsole notiks 6. martā pulksten 14 Peldu ielā 5, 2. stāva zālē.

Februāra beigās plānots vēl arī izsludināt nomas tiesību izsoli uz pakalpojumu sniegšanas vietām. Aicinām sekot līdzi informācijai.

Izsoles noteikumi, nosacījumi tirdzniecības vietu izveidei un citi saistoši dokumenti publicēti pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā "Izsoles".

Papildu informācijai: Liepājas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", tālrunis: 63 404 708, e-pasts: nip@liepaja.lv.