Liepājas valstspilsētas pašvaldība izsludina pieteikšanos mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursam 2024. gadam, aicinot komersantus pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai savu ideju īstenošanai. Pieteikties konkursam var līdz 22. aprīlim, Domes  sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

2024. gada konkursā tiek aicināti pieteikties komersanti, kuru projekti veicina jaunu, inovatīvu produktu un pakalpojumu veidošanu, radot pievienoto vērtību, kas veicinātu Liepājas ekonomisko attīstību; rada jaunas darba vietas vai palielina esošo darbinieku ienākumus; veicina Liepājas komersantu ražoto produktu un sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību; veicina starpnozaru sadarbības projektu īstenošanu.

Pretendējot uz konkursu, vienam projektam pieļaujamais minimālais līdzfinansējuma apmērs ir 2 500 eiro, bet maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums – 10 000 eiro. Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējuma apmērs noteikts līdz 50% no projekta pieteikumā norādītā kopējā projekta budžeta.

Kopējais mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa budžets 2024. gadā ir 50 000 eiro.

Pieteikumi konkursam jāiesniedz elektroniski līdz 22. aprīlim pašvaldības vienotajā pieteikumu sistēmā, autorizējoties caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Konkursa nolikums pieejams pašvaldības mājaslapā sadaļā “Mazo un vidējo uzņēmēju projektu konkurss”.

Papildu informācija, sazinoties ar Liepājas Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas un stratēģiskās plānošanas nodaļa vadītāju Arni Vītolu, tālrunis: 63 404 726, e-pasts: arnis.vitols@liepaja.lv.

2023. gada mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa tika iesniegti 18 projekti, no tiem atbalstīti 14 par kopējo summu 100 000 eiro.