Ir noslēdzies ikgadējais iepirkuma konkurss par bērnu spēļu laukumu un vingrošanas laukumu uzturēšanu un to remontdarbiem nākošā gada posmā.

Savus pieteikumus konkursam iesniegušas bija divas firmas – "Clean-R", kura piedāvāja 77 615 eiro augstu līgumcenu , un "IGA – 4" ar uz pusi zemāku summu, 48 654 eiro apmērā.

Iepirkuma uzdevumu izpildīšanā tiks piesaistīti divi apakšuzņēmumi – SIA "EKO Kurzeme" pārvietojamo tualešu pilnas apsaimniekošanas un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu veikšanai un pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai" atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu veikšanai.

Līguma izpildes laiks ir no 1.marta līdz 2018.gada 28.februārim.

Izpildītājam visā līguma darbības laikā jānodrošina regulāra situācijas apsekošana 20 objektos un jāveic visi nepieciešamie uzturēšanas un kopšanas darbi tā, lai veidotu, uzturētu un saglabātu pievilcīgu, estētisku un tīru vidi.

SIA "IGA – 4" līguma slēgšanas tiesības par šiem darbiem iegūst jau kopš 2015.gada.