Interesentiem Liepājā ir iespēja pieteikties izsolē uz 19 Liepājas pašvaldības īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles norisinās elektroniski izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Lai pieteiktos dalībai elektroniskā izsolē, personai vispirms vietnē izsoles.ta.gov.lv jāreģistrējas izsoles dalībnieku reģistrā, autentificējoties ar eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti eME vai internetbanku, vai klātienē ar iesniegumu pie tiesu izpildītāja. Reģistra mērķis ir atvieglot personām dalību izsolēs, aizstājot nepieciešamību katru reizi reģistrēties konkrētai izsolei ar vienreizēju reģistrāciju vienotā potenciālo izsoļu dalībnieku datubāzē.

Pirmajā pašvaldības elektroniski organizētajā izsolē, kas norisinājās no 29. marta līdz 28. aprīlim, tika izsolīti pieci pašvaldības nekustamie īpašumi, no kuriem četri tika nosolīti – dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 8A-54 ar kopējo platību 28 kvadrātmetri, dzīvokļa īpašums Atmodas bulvārī 33-6 ar kopējo platību 41,8 kvadrātmetri, dzīvokļa īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 ar kopējo platību 40,8 kvadrātmetri un nekustamais īpašums Neatkarības rotas ielā 1, kas sastāv no zemesgabala 3616 kvadrātmetru platībā, uz kura atrodas divstāvu 6 dzīvokļu dzīvojamā ēka ar kopējo platību 1065,7 kvadrātmetri.

Kā informē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", interesentu skaits šajā laikā nav mazinājies, izsolēm piesakās vidēji tāds pats pretendentu skaits kā pirms ārkārtas situācijas, kad izsoles norisinājās klātienē.

Izsoles pretendentiem pirms reģistrācijas izsolei ir tiesības ar izsoles rīkotāja atļauju apmeklēt izsoles objektu un apskatīties to dabā.

Visa aktuālā informācija par pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm pieejama pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā Iepirkumi un izsoles.