Attīstības pārvaldes izveidotā ekspertu komisija iesaka atbalstīt 16 no Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursam iesniegtā 31 projekta.

Deputāti pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē 14.martā atbalstīja Attīstības pārvaldes sagatavoto lēmuma projektu.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā šogad iesniegts 31 projekts (viena projekta iesniedzēji nav ieradušies uz projektu prezentēšanu) par kopējo summu 515 tūkstoši eiro.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2019. gadam.

Ekspertu komisija, kā arī pieaicinātie attīstības finanšu institūcijas "ALTUM" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Liepājas biznesa inkubatora pārstāvji, izskatījusi visus iesniegtos projektus un sagatavojusi savu vērtējumu par atbalstāmajiem projektiem un līdzfinansējuma sadalījumu.

Rekomendēts atbalstīt 16 projektus, kas atbilst līdzfinansējuma konkursa prasībām un kritērijiem.

Attīstības pārvaldes apliecina, ka pēc iesniegto projektu pilnas apjoma realizācijas tiks radītas 13 jaunas pastāvīgas darba vietas, kā arī 24 sezonālas, tiks piedāvāti jauni pakalpojumi un radīti jauni produkti, tādējādi veicinot pilsētas sociāli ekonomisko situāciju.

Līdzfinansējumu mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem finansē no pilsētas pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem.

Atbalstīto projektu vidū ir SIA "Rietumkrasts", SIA "V.Rozgas komercfirma", SIA "J.A. Wood Country", SIA "Extra Fun Room", SIA "E-Team", SIA "Recycle TEX", SIA "Liepaja music", SIA "NordePlast", SIA "Nikol Djumon", SIA "RSB", SIA "Šarmants", SIA "FrondaLV", SIA "Reklāmas apgāds", SIA "InPass",  SIA "Dirty Deal Audio", SIA "Produktu attīstītājs" iesniegtie pieteikumi.    

Jau vēstīts, ka 2019.gadā konkursam atvēlētais budžets ir 100 000 eiro. Vienam projektam pieļaujamais minimālais līdzfinansējuma apmērs ir 2 500 eiro, bet maksimāli pieļaujamais līdzfinansējums – 15 000 eiro (līdz 50% no kopējā projekta budžeta).

Piešķirot finansējumu, priekšroka tiks dota tādiem projektiem, kuri paredzēs veicināt nodarbinātību, nodrošinās projekta ilgtspēju, veicinās infrastruktūras attīstību teritorijās, kurās pašvaldība piesaista Eiropas Savienības fondu līdzekļus vai pašvaldības budžeta līdzekļus, veicinās kvalitatīvu pakalpojumu vai produktu attīstību, veicinās jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu, kā arī nodrošinās profesionālu projekta īstenošanu un kvalitāti.

Mazo un vidējo komercsabiedrību jeb MVK projektu konkursu Liepājas pašvaldība izsludina jau trīspadsmito gadu, paredzot piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu uzņēmēju ideju atbalstam.

Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.