Aizvadītajā pilsētas domes pastāvīgajā Finanšu komitejas sēdē 14. janvārī domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis deputātiem sniedza pārskatu par 2020. gadā notikušajām pašvaldības īpašumu e-izsolēm un to rezultātiem.

Kā sēdē informēja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, tad aizvadītajā gadā pārvalde organizējusi 13 e-izsoles, kurās pārdošanai piedāvājusi 101 objektu. Divdesmit no šiem objektiem tikuši izsolīti atkārtoti, viens – trīs reizes, 21 palicis bez pircēja.


Pārdodot astoņdesmit pašvaldībai piederošos īpašumus, domes kase papildināta ar 884 410 eiro. Izsolēs pārdoti 85 dzīvokļi, trīs nedzīvojamās ēkas, četri zemesgabali, divas nedzīvojamās telpas un divas dzīvojamās ēkas ar zemi.


Pārdodamos īpašumus nosolījušas 58 fiziskas personas, kas kopā samaksājušas par tiem 427 130 eiro, un 43 juridiskas personas, kas kopumā samaksājušas 457 280 eiro.


Par aktuālajām izsolēm sk. ŠEIT.