Beigusies publiskā apspriešanas par spēļu zāles atvēršanu Ganību ielā 187. Kopā saņemtas 264 anketas. Atbalstu izteica 8 iedzīvotāji, bet zāles atvēršanu neatbalsta 256 iedzīvotāji.

Iedzīvotāju, kuri neatbalsta azartspēļu zāles atvēršanu Ganību ielā, galvenie argumenti bija sekojoši: pilsētā ir jau pietiekoši daudz spēļu zāles; tuvumā atrodas veikals, skola un dzīvojamās mājas, kur apgrozās daudz cilvēku, kam varētu traucēt spēļu zāles darbība; turpat blakus jau ir atvērta spēļu zāle; spēļu zāles veicina atkarību no azartspēlēm, no kā cieš atkarīgo personu ģimenes u.c., informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Iemesli atbalstam azartspēļu zāles atvēršanai Ganību ielā lielākoties netika minēti, tikai divās anketās bija pamatojums, ka, ja tā ir sporta derību vieta, bez spēļu automātiem, tā ir forša atpūtas vieta sportiski noskaņotiem cilvēkiem; kāds cits respondents anketā bija  minējis, ka, atverot spēļu zāli, visi ir laimīgi.

Plānots, ka jautājums par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai tiks skatīts nākamajā pilsētas attīstības komitejas sēdē – 7. jūlijā. Pēc tam tas tiks virzīts uz 14. jūlija domes sēdi lēmuma apstiprināšanai.

Kā ziņots, Liepājas pilsētas dome 20. maijā ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Joker LTD" iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju spēļu zāles, bāra un totalizatora derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Liepājā, Ganību ielā 187. Ar Liepājas domes Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas 2016. gada 9. jūnija lēmumu tika uzsākta publiskā apspriešana laika posmā no 13. jūnija līdz 27. jūnijam.

Pašvaldībai saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu ir pienākums izvērtēt to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu un ir tiesības atteikt atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai.