Liepājas ostas nomnieku asociācija "kategoriski iebilst" pret Satiksmes ministrijas izstrādātajiem grozījumiem "Likumā par ostām" un "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā", ar kuriem paredzēts mainīt Liepājas SEZ pārvaldības modeli, to pārveidojot par valsts kapitālsabiedrību.

Šādu viedokli intervijā "Rietumu radio" pauda asociācijas valdes loceklis Jānis Ēlerts, ziņo LETA.

Ceturtdien, 30.jūlijā, notika Liepājas ostas nomnieku asociācijas dalībnieku sanāksme, kurā uzņēmēji vienojušies neatbalstīt piedāvātos grozījumus, sacīja Ēlerts, norādot, ka, asociācijas ieskatā, ministrijas piedāvājums apdraud nozari un ir "klaji prettiesisks un neatbilstošs Latvijas normatīvajiem aktiem".

Šodien pulksten 16 asociācijas pārstāvjiem paredzēta tikšanās Satiksmes ministrijā, lai pārrunātu ostu pārvaldības modeļa ieceri, sacīja Ēlerts, piebilstot, ka asociācija iecerētos likuma grozījumus aicinājusi izvērtēt arī Konkurences padomei un Ārvalstu investoru padomei.

Kā skaidroja Ēlerts, iecerētie grozījumi "Likumā par ostām" paredz piešķirt tiesības ostu pārvaldēm pēc to pārveidošanas kapitālsabiedrībās pašām sniegt stividoru un citus pakalpojumus un gūt peļņu no savas komercdarbības ostās.

"Tas ir klajā pretrunā ar konkurences normām, jo izveidosies situācija, ka no vienas puses ostu pārvaldes iznomās privātajiem stividoru un citu pakalpojumu sniedzējiem ostu zemi un piestātnes, noteiks attiecīgu nomas maksu un citus būtiskus nomas līguma noteikumus, bet no otras puses, labākajā gadījumā, pati būvēs jaunas piestātnes, infrastruktūru un piedāvās savus stividora pakalpojumus preču pircējiem un pārdevējiem. Bet sliktākajā - mēģinās likumīgiem līdzekļiem pārņemt esošo stividoru izveidoto infrastruktūru, lai uz tās pašas bāzes piedāvātu savus pakalpojumus brīvajā tirgū," sacīja Ēlerts.

Viņš arī uzsvēra, ka privātie investori ostas piestātņu un citas infrastruktūras izveidē un attīstībā ieguldījuši savus līdzekļus, taču patlaban valsts ir nolēmusi privātos uzņēmējus ierobežot un sākt nodarboties ar komercdarbību, konkurējot ar privātajiem uzņēmējiem jomās, kurās jau tāpat ir pietiekoši augsta konkurence.

LETA jau ziņoja, ka Satiksmes ministrija (SM) rosina Liepājas SEZ pārvaldīšanai izveidot valsts kapitālsabiedrības, kurās iespēja iegūt akcijas būtu arī pašvaldībām.

Ņemot vērā ostas darbības ietekmi uz pašvaldību, kā arī pašvaldībai piederošo īpašumu skaitu, kas jau šobrīd ir nodoti ostu pārvaldēm pārvaldīšanai, gan Likumā par ostām, gan Liepājas SEZ likumā paredzēts, ka kapitālsabiedrībā, kas veic ostas pārvaldes funkcijas arī pašvaldībai ir tiesības iegūt akcijas ar nosacījumu, ka valstij paliek ne mazāk kā divas trešdaļas akciju.