Deputāti 21.marta domes sēdē atbalstīja projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, II kārta".

Projekts "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, II kārta" saistīts ar Cukura ielas sakārtošanu posmā, kam pieguļ uzņēmumu "UPB" un "CTB" apsaimniekotas teritorijas. Lēmums, par kuru kolēģus sēdē informēja ziņotājs Uldis Sesks, akceptē projekta sagatavošanu un iesniegšanu 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtai, kā arī projekta kopējās izmaksas 2 067 944,83 eiro apmērā, un nodrošina pašvaldības priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 11,25% apmērā (224 858, 08 eiro) projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai.

Projekta mērķis ir sakārtot teritorijas pamata infrastruktūru, lai tur varētu attīstīt ražošanu un radīt jaunas darba vietas.  Posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai tiks paplašināta un pilnībā atjaunota Cukura ielas brauktuve, tāpat tiks pārbūvēts ūdensvada, elektrības tīkli, labiekārtota ielas apkaime. Būvprojektu izstrādājusi SIA "VCI". Būvdarbu iepirkumu Attīstības pārvalde plāno izsludināt maijā, pēc projekta iesniegšanas Integrēto teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai, bet būvdarbus uzsākt – gada trešajā ceturksnī.

Projekta kopejās izmaksas tiek lēstas vairāk nekā divu miljonu eiro apmērā. Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2020.gadā.