Portāla irliepaja.lv lasītājs jautā, kāpēc Kārļa Zāles laukumā vairs aktīvi nenotiek būvdarbi, lai gan domes notikumu plānā rakstīts – "turpināsies Kārļa Zāles laukuma pārbūves darbi"?

Kā pastāstīja Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, darbi K. Zāles laukumā nav apturēti, taču "darbus no savas puses neveic būvuzņēmējs – SIA "CTB", jo tiek gatavots sadārdzinājuma aprēķins, kas ir jāiesniedz pasūtītājam, lai varētu izvērtēt un vienoties par turpmākajiem soļiem".

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka Zāles laukuma rekonstrukcijas uzsākšanu vispirms aizkavēja Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmums par nepieciešamajiem labojumiem būvniecības konkursa nolikumā, ko pašvaldības Iepirkumu komisijai bija jāveic pēc tam, kad birojā ar sūdzību bija vērsusies būvkompānija "CTB" – būvdarbu iepirkumu nācās izsludināt no jauna, pārstrādājot nolikumu.

Pēc tam, kad pērn augustā iepirkuma uzvarētāja SIA "CTB" būvdarbus uzsāka, sekoja ziemas tehnoloģiskais pārtraukums, bet šā gada sākumā darbi tika atsākti.

Zāles laukuma rekonstrukcija ir ievērojams objekts, kopējās projekta izmaksas ir 7 319 679,24 eiro, no kurām ERAF fonda finansējums ir 6 088 149,98 eiro, valsts – 268 594,85 eiro, Liepājas pilsētas pašvaldības – 805 784,56 eiro un neattiecināmie izdevumi – 157 149,85 eiro.

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt K. Zāles laukumu – izveidot veloceļus, drošas gājēju pārejas, pārbūvēt ielas apgaismoja tīklu, lietus ūdens kanalizācijas tīklus, posmā no Jaunā tilta līdz Tramvaja tiltam demontēt un no jauna izbūvēt krasta stiprinājumu un atjaunot esošo krasta stiprinājumu vietās, kur tas ir iespējams.

Būvdarbi tiek īstenoti projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta" ietvaros.