Lai sekmētu IT nozares attīstību Liepājā un veicinātu kompetenču apmaiņu gan nozares profesionāļu vidū, gan sabiedrībā kopumā, Liepājas pašvaldība kopā ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldi, AS "UPB" un SIA "Sense Media" nodibinājusi biedrību "Digitālo inovāciju parks" (DIP), ar kuru otrdien, 18. augustā, pašvaldības jaunajās telpās Peldu ielā 5 tika iepazīstināta plašāka sabiedrība.

"Kad pirms aptuveni gada apsekojām lielākos ar IT nozari saistītos Liepājas uzņēmumus, visbiežāk no pašiem uzņēmējiem dzirdējām tikai divas lietas, kurās tika lūgta pašvaldība iesaiste un palīdzība – veicināt IT nozares prestižu sabiedrībā kopumā, lai arvien vairāk un vairāk jauniešu pēc vidusskolas beigšanas nebaidītos studēt tehnoloģijas un veidot savu karjeru šajā nozarē, un otra problēma – palīdzēt risināt kvalificētu speciālistu trūkumu, jo tehnoloģijas vienas pašas bez cilvēka intelektuālā resursa nevar iztikt. "Digitālo inovāciju parks" un IT nozares klasteris ir mūsu atbilde IT nozarei Liepājā – tas ir kā reāls instruments, lai nozare iegūtu jaunu jaudu, apvienotu spēcīgākos, radītu iespēju mācīties un augt ieinteresētajiem, apmainīties kompetencēm un sasniegt vairāk," uzrunājot klātesošos biedrības atklāšanas pasākumā, norādīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks.

Biedrība ir izveidota ar mērķi apvienot klasterī IT nozares profesionāļus un interesentus, sekmētu Liepājas administratīvajā teritorijā inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī sabiedrības digitālo prasmju pilnveidi. Starp biedrības mērķiem ir arī veicināt intelektuālo tehnoloģiju, pilsētas tautsaimniecības izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, tostarp piedaloties Eiropas Savienības finansējuma piesaistē, atbalstīt inovatīvas un tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, jaunu darba vietu radīšanu IT nozarē, veicināt starptautisko sadarbību un sadarbību starp pētniecības iestādēm un komercsabiedrībām, konferenču, sanāksmju un cita veida pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana.

Iepazīstinot ar "Digitālo inovāciju parka" darbības mērķiem, biedrības vadītāja Agate Ambulte norādīja, ka, pēc aptuvenām aplēsēm, Latvijā šobrīd trūkst ap 16 000 IT nozares speciālistu, savukārt Eiropā šis iztrūkums sasniedz aptuveni 500 000, tādēļ viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem ir nozares popularizēšana un jauniešu ieinteresēšana studēt ar IT jomu saistītās programmās. To plānots gan ar īpašu vēstnešu kustību, kas interesentiem ļaus vairāk iepazīt dažādas IT nozares profesijas, gan arī organizējot dažādas kompetenču apmaiņas meistarklases, seminārus un diskusijas. Vienas no pirmajām paredzētajām praktiskajām nodarbībām, kurās aicināti piedalīties ieinteresētie, ir 3D spēļu izstrāde un 3D modelēšana ar ģeneratīvo un parametrisko dizainu, kam sekos programmēšanas prasmju apguve.


Biedrības izveidi Liepājas SEZ vārdā apsveica SEZ pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis, paužot cerību, ka pēc simt gadiem izrādīsies, ka Liepāja iegājusi jaunāko laiku vēsturē tieši ar DIP izveidi. Biedrības izveidi apsveica arī "Sense Media" pārstāvis Mārtiņš Feodosovs, norādot, ka šādas organizācijas Liepājai sen jau trūcis.

Jau šobrīd "Digitālo inovāciju parks" izveidojis Liepājas tehnoloģiju klasteri, kurā aicināti iesaistīties gan IT jomas uzņēmumi un profesionāļi, gan entuziasti, kuriem ir saistoši paplašināt savu redzesloku ar tehnoloģijām saistītos jautājumos. Klasterī līdztekus pašvaldībai, Liepājas SEZ pārvaldei un uzņēmumiem pievienojusies arī Liepājas Universitāte, kā arī citas izglītības iestādes, kas sagatavo jaunos speciālistus atbilstoši nozares prasībām.

Biedrības atklāšanā klātesošajiem bija iespējams tikties arī ar Liepājas IT nozares uzņēmumu pārstāvjiem un aplūkot digitālo un intelektuālo tehnoloģiju jomas risinājumus, kas top Liepājas uzņēmumos.