Liepājas Karostas cietums ir uzsācis sadarbību ar Biznesa augstskolu "Turība", informē Karostas glābšanas biedrības valdes locekle Monta Krafte.

Sestdien 18 studenti ieradīsies Liepājā, lai gūtu pirmos priekšstatus par pilsētu, Karostu un Karostas cietumu. Viņiem tiks nodrošinātas vairākas ekskursijas, kā arī tikšanās ar Karostas cietuma pārstāvjiem, uzņēmējiem un Liepājas pašvaldības pārstāvjiem.

Maģistra studiju programmas "Tūrisma stratēģiskā vadība" studenti izstrādās attīstības un mārketinga stratēģiju Karostas cietumam.

Karostas cietums kā tūrisma objekts darbojas jau 12 gadus. Cietumā ir realizētas daudzas ieceres, un izveidots plašs piedāvājums. Pēdējos gados cietums darbojas arī kā atsevišķu kultūras aktivitāšu organizētājs Karostā.  

Karostas cietuma kolektīvs sagaida jaunas idejas cietuma un Karostas kā tūrisma galamērķa attīstībai no studentiem, kas ieguvuši tūrisma izglītību, pārstav dažādas valstis. Viņu pieredze ļaus paskatīties uz ierasto ar "svaigu skatienu" un ieraudzīt resursus un iespējas, kas varbūt līdz šim palikušas neievērotas.

Interesanti, ka studenti pārstāv dažādas valstis – Latviju, Kazahstānu, Uzbekistānu, Indiju, Bangladešu, Čehiju un Ukrainu.