Lai veidotu modernu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi, uzņēmums "Northside Business Park" (NSBP) ir iegādājies trīs savstarpēji saistītus, funkcionējošus komercīpašumus Liepājā, Flotes ielā 16 un O.Kalpaka ielā 40A. NSBP iegādātie īpašumi aptver lielāko daļu no bijušās Liepājas mašīnbūves rūpnīcas teritorijas, ko veido kopējā zemes platība 96 992 m², 31 ēka ar ražošanas, noliktavu, darbnīcu telpu kopējo platību 37 215,90 m²  un viena 6-stāvu administratīvā ēka ar tirdzniecības/biroju telpu kopējo platību 5 139,50 m².

Vīzija un attīstība
Atrašanās vietas potenciāls, vēsturiski izveidotā infrastruktūra, ostas tuvums un sekmīga līdzšinēja pieredze industriālo teritoriju attīstīšanā veido virkni unikālu priekšrocību, kas iedvesmo un rada pārliecību par moderna, ilgtspējīga un multifunkcionāla uzņēmējdarbības kvartāla izveidi.

Lai veicinātu iegādātā komercīpašuma attīstību, uzņēmums strādā pie teritorijas īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plāna, saskaņā ar kuru vairākās kārtās plānots izveidot uzņēmējdarbības kvartālu ar atbilstošu infrastruktūru un inženierkomunikācijām. Teritorijas attīstībai plānots piesaistīt gan ES struktūrfondu publisko līdzfinansējumu, gan pieejamos valsts atbalsta instrumentus.

Vēsture
Pateicoties ostas tuvumam, ražošanas un noliktavu saimniecība šeit ir bijusi gandrīz kopš pašas Liepājas "dzimšanas", t.i. jau kopš 17.gadsimta. Tālākā vēsturē no 1947.gada līdz 90-jiem gadiem šajā teritorijā tika izvietota noslepenota rūpniecība PSRS militārajām vajadzībām (no mašīnbūves līdz pat  tam laikam modernu sakaru iekārtu ražošanai, ar kurām tika aprīkota militārā tehnika). Pēc Liepājas mašīnbūves rūpnīcas privatizācijas, šajā teritorijā ražošanas, noliktavu un biroju telpas nomā dažādu nozaru uzņēmumi.

Pieredze
SIA "Northside Business Park" un LSEZ SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" ir vienas grupas uzņēmumi.

LSEZ SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" (turpmāk VOBP) ir sekmīga pieredze 3,5 ha liela industriālā biznesa parka izveidē, pārvaldīšanā un attīstībā. Pateicoties mērķtiecīgam profesionālas attīstības komandas darbam, iepriekš degradēta teritorija Liepājā, Vecā Ostmalā 10 pēdējo sešu gadu laikā ir piedzīvojusi būtiskus uzlabojumus - rekonstruētas vēsturiskās izmantojamās ēkas, uzbūvētas jaunas ražošanas ēkas, labiekārtota teritorija un izbūvētas inženierkomunikācijas. VOBP sniegto pakalpojumu kvalitāte ir augstu novērtēta no uzņēmēju puses, par ko liecina 100% pieejamo nomas platību noslodze. VOBP parkā savu saimniecisko darbību veic 22 nomnieki, nodarbinot ap 400 darbinieku. Līdz 2025.gadam plānots pilnībā pabeigt teritorijas apbūvi, izveidojot modernu pilna servisa uzņēmējdarbības vides attīstības centru ar ražošanas, noliktavu un biroja telpām 18 500 m² platībā.

Līdzšinējā pieredze un iestrādes nozarē ir ļāvušas saskatīt labas perspektīvas un pieņemt pozitīvu lēmumu par funkcionējoša komercobjekta iegādi Liepājā, grupas mērķtiecīgai un stratēģiskai turpmākai attīstībai.