Pamatojoties uz domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 11.maija sēdes lēmumu, pašvaldība atsakās no iespējas izmantot pirmpirkuma tiesības uz 11 nekustamajiem īpašumiem.

Pašvaldība atsakās no nekustamajiem īpašumiem:
Alsungas ielā 26A, sastāvoša no zemesgabala 847 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju jaunbūvi un saimniecības ēkas jaunbūvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 15 000 eiro;

Nīcas ielā 24C, sastāvoša no zemesgabala 583 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 55 000 eiro;

Zemnieku ielā 28, sastāvoša no zemesgabala 596 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro;

Zemnieku ielā 26, sastāvoša no zemesgabala 732 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 50 000 eiro;

Gaujas prospektā 6A, sastāvoša no zemesgabala 332 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 115 000 eiro;

Medņu ielā 7, sastāvoša no zemesgabala 1311 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 2 000 eiro;

Laivinieku ielā 4, sastāvoša no zemesgabala 2084 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos ēku (būvi), par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 27 000 eiro;

Priežu ielā 38, sastāvoša no zemesgabala 569 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un divas saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 62 000 eiro;

Apšu ielā 5, sastāvoša no zemesgabala 696 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām divstāvu dzīvojamām mājām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 12 700 eiro;

Vānes ielā 2, sastāvoša no zemesgabala 530 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 42 800 eiro;

Ploču ielā 11B, sastāvoša no zemesgabala 2922 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 900 eiro.