Ar pilsētas domes 16.augusta sēdes lēmumu pašvaldība nolēmusi neizmantot pirmpirkuma tiesības uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem Vecajā ostmalā.

Tie ir nekustamie īpašumi Vecajā ostmala 20, kas sastāv no zemesgabala 2238 kv.m platībā un divām būvēm; Vecajā ostmalā 22, kas sastāv no zemesgabala 1418 kv.m platībā un vienas būves; Vecajā ostmala 23, kas sastāv no vienas būves, kas saistīta ar pašvaldībai piederošo zemes vienību; kā arī Vecajā ostmalā 24, kas sastāv no zemesgabala 1346 kv.m platībā un četrstāvu mūra ēkas.

Visus īpašumus no Aleksandra Šličkova iegādājies SIA "Baltreids", darījuma kopējā summa ir 937 000 eiro.

Portāls jau rakstīja, ka Krievijas pilsonim Aleksandram Šličkovam piederošais komplekss 2015.gadā nonāca pārdošanā par 1 600 000 eiro – tā bija viena no Liepājas augstākajām cenām par nekustamo īpašumu.

Nams Vecajā ostmalā 24 bija viens no pirmajiem vērienīgajiem vēsturisko ēku rekonstrukcijas projektiem kopš neatkarības sākuma Liepājā un viens no pirmajiem spīķeru projektiem. Ēku, kas agrāk piederēja SIA "MIG holdings", uzņēmuma maksātnespējas procesā SEB banka nodeva izsolei. Izsole notika 2012.gada 5.jūlijā, un par 211 tūkstošiem latu to nosolīja fiziska persona, Krievijas pilsonis Aleksandrs Šļičkovs.

2014.gada sākumā SIA "Baltijas projekts" (tā vienīgais īpašnieks ir Aleksandrs Šličkovs) bija izsludinājusi skiču konkursu, kurā piedalījās sešas uzaicinātas arhitektu komandas no Latvijas un Lietuvas, starptautiska žūrija strādāja divas dienas un balvu fonds bija 7000 eiro, bet samaksa katram konkursa dalībniekam – 1500 eiro. Konkursa uzdevums bija piedāvāt skiču projektu Izziņas, izstāžu un izklaides centram Vecajā ostmalā 22/23/24, kā arī kanālmalas labiekārtojumam posmā līdz izklaides centram "Libava". Uzvarēja  lietuviešu arhitektu birojs "UKA", bet projekts tā arī nav īstenots.

Domes izpilddirekcija ēkas bija atzinusi par piemērotām Jūrniecības ekspozīcijas izvietošanai, taču ideja nerealizējās, jo īpašnieks prasīja pārāk augstu nomas maksu.

2015.gada maijā Šļičkovs vēlējās atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vecajā ostmalā 23 (zemesgabalu), uz kura atrodas viņam piederoša būve, taču dome nolēma atlikt lēmumu par nodošanu atsavināšanā. Summa, par kādu Šļičkovs toreiz būtu varējis nopirkt šo īpašumu, bija 94 200 eiro.