Iepirkuma konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības par 83 656 eiro ieguva SIA "A-Land" un, saņemot atļauju strādāt, sāks akmens dobes atjaunošanas darbus.

Līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA "A-Land" par kopējo līgumcenu 83 656,94 eiro, bez PVN, ieskaitot finanšu rezervi  5% apmērā no līgumcenas. Šī firma arī bija vienīgais pretendents iepirkuma konkursam.

Būvniecības ieceres dokumentāciju akmens dobes atjaunošanai vēsturiskajā izskatā izstrādājusi SIA "Kokile".

Tehniskajā specifikācijā teikts, ka tiek plānota veco, neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo dolomīta atbalstsienu un pakāpienu demontāža un attiecīgi jauno dolomītsienu, pakāpienu un vēsturisko ieejas vārtu stadionā izbūve atbilstoši vēsturiskajam izskatam. Teritorijas rietumu pusē gar esošo nogāzi tiks izbūvēta zema atbalstsiena uz katru pusi no akmens dārza, lai varētu samazināt nogāzes slīpumu un tās lejasdaļā iestādīt dekoratīvos krūmus. Atjaunot celiņu un paša akmensdārza grants segumu, kā arī uzstādīt labiekārtojuma elementus - soliņus, atkritumu urnas. Akmens dobei tiks izveidots apgaismojums. Tiks sakārtots un iespējams atjaunots arī augu sortiments tā, lai to maksimāli pietuvinātu vēsturiskajam.

Tiks veikta arī mazvērtīgo koku un novecojušo krūmu likvidēšana un saglabājamo koku vainagu sakopšana.

Plānotais būvdarbu veikšanas termiņš ir 120 kalendārās dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu darbu veikšanai, kuru paredzēts noteikt no decembra līdz martam, atkarībā no laikapstākļiem.